Search
订阅电子报
联络我们

召开股东常会之公告

公司代号:6561 公司名称:是方电讯股份有限公司

股东会相关资料

年度股东会类别日期开会通知议事手册年报议事录
109股东常会2020-06-29/wp-content/uploads/2020/08/109-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/109-4.pdf
108股东常会2019-06-05/wp-content/uploads/2020/08/108-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/108-4.pdf
107股东常会2018-06-07/wp-content/uploads/2020/08/107-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/107-4.pdf
106股东临时会2017-11-20/wp-content/uploads/2020/08/106-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/106-4.pdf
106股东常会2017-06-06/wp-content/uploads/2020/08/1061-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/1061-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/1061-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/1061-4.pdf
105股东常会2016-06-22/wp-content/uploads/2020/08/105-1.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-2.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-3.pdf/wp-content/uploads/2020/08/105-4.pdf